Список наукових статей

 1. Осадча О. А. Українська хатня ікона XVIII – XX ст.: як наукове дослідження / Олена Осадча // Мистецтвознавство’07(1): Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2007. – С. 105–114.
 2. Осадча О. А. Образ-ікона української хати / Олена Осадча // Мистецтвознавство’07(2): Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2007. – С. 101–108.
 3. Осадча О. А. Концепт ікони у творах українських письменників / Олена Осадча // Мистецтвознавство’08: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2008. – С. 171–180.
 4. Осадча О. А. Трансформація української хатньої ікони / Олена Осадча // Мистецтвознавство’09: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2009. – С. 239–248.
 5. Осадча О. А. Походження української хатньої ікони / Олена Осадча // Наукові дослідження – теорія та експеримент’2009: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 18–20 травня 2009 р.). – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2009. – Т. 4. – С. 58–62.
 6. Осадча О. А. Хатня ікона у віруваннях і обрядах / Олена Осадча // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – 2009–2010. – Вип. 17–18. – С. 170–177.
 7. Осадча О. А. Апокрифи як джерело для написання сюжетів хатньої ікони / Олена Осадча // Наукові дослідження – теорія та експеримент`2009: матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23–25 листопада 2009 р.). – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2009. – Т. 6. – С. 81–83.
 8. Осадча О. А. Іконописні осередки та основні місця збуту хатньої ікони / Олена Осадча // Мистецтвознавство’09: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2011. – С. 133–142.
 9. Осадча О. А. Вплив стилю бароко на хатню ікону України / Олена Осадча // Наукові дослідження – теорія та експеримент`2010: матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 17–19 травня 2010 р.). – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2010. – Т. 7. – С. 26–29.
 10. Осадча О. А. Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ – Харків, 2012. – С. 70–80.
 11. Осадча О. А. Колірна гама хатніх ікон різних регіонів України / Олена Осадча // Мистецтвознавство: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2012. – С. 119–130.
 12. Осадча О. А. Празникові ікони домашнього іконостасу як абетка духовного сходження душі людини / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ – Харків, 2012. – № 10. – С. 59–66.
 13. Осадча О. А. Світоглядний феномен української хатньої ікони / Олена Осадча // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – 2012–2013. – Вип. 24–25. – С. 29–35.
 14. Осадча О. А. Художні та композиційні особливості хатніх ікон різних регіонів України / Олена Осадча // Соціум. Наука. Культура. Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24–26 січня 2012 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 3. – С. 1–4.
 15. Осадча О. А. Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України / Олена Осадча // Сучасна наука в мережі Internet. Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25–27 лютого 2013 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 2. – С. 23–26.
 16. Осадча О. А. Основні критерії створення мистецького образу / Олена Осадча // Науковий потенціал 2013. Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25–27 березня 2013 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 2. – С. 29–31.
 17. Осадча О. А. П’ять поглядів на створення мистецького образу / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2013. (Мистецтвознавство: № 1). – С. 108–114.
 18. Осадча О. А. Есхатологічна функція ікони / Олена Осадча // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. І відп. ред. Є.А. Антонович, В. П. Титаренко. – Полтава: Полтавський літератор, 2013. – С. 219–223.
 19. Осадча О. А. Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони / Олена Осадча // Актуальні проблеми сучасної науки. Матеріали десятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17–19.10.2013 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 2. – С. 18–23.
 20. Осадча О. А. Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука / Олена Осадча // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18–20.11.2013 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 2. – С. 33–37.
 21. Осадча О.А. Створення chora – сакрального простору храму-ікони / Олена Осадча // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Матеріали III міжнародного конгресу 4–6.11.2015: зб. наук. праць. – К., 2015.
 22. Осадча О.А. Ідея choros як основний принцип організації сакрального простору храму на прикладі собору Софії Київської [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/osadchaiaKhoros2016.pdf
 23. Осадча О.А. Функція української хатньої ікони у створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII – початку XX століття (досвід ієротопічного методу дослідження) / Олена Осадча // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / ІПСМ АМУ. –К.: Фенікс, 2016. – Вип. 12. – С. 102–117.
 24. Осадча О.А. Функція української хатньої ікони у створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII – початку XX століття (досвід ієротопічного методу дослідження) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/HataHierotopyElenaOsadcha_v2.pdf
 25. Осадча О.А. Композиційна структура ікони як формотворчий принцип внутрішнього облаштування храму (на прикладі ікони «Всевидяче Око») / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. – К., 2016. – Вип. 25. – С. 117–131.
 26. Осадча О.А. Композиційна структура ікони як формотворчий принцип внутрішнього облаштування храму (на прикладі ікони «Всевидяче Око») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/AllSeeingEyeOsadcha_v3.pdf
 27. Осадча О.А. Основні художні методи створення просторової складової ікони / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. – К., 2017. – Вип. 26. – С. 135–142.
 28. Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека. Міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. праць. – К.: Національна історична бібліотека України 20 квітня, 2017 р. – Т. 1.– С. 76–78.
 29. Осадча О.А. Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони / Олена Осадча // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: п’ятнадцята Міжнародна конференція: зб. наук. праць. – К.: 29 травня – 2 червня 2017 р.
 30. Osadcha Olena. The Composition of an Icon as a Design Principle at work in Byzantine Churches (as exemplified by «The Eye of Providence» icon) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/easr2017hierotopySectionAbstracts.pdf
 31. Осадча О.А. Проблеми вітчизняного сакрального мистецтва у контексті його відродження / Олена Осадча // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. праць. – Х.: Харківська академія дизайну і мистецтв у рамках Міжнародного форуму “Дизайн-освіта 2017” 10–11 жовтня 2017 р. – С. 257–259.
 32. Осадча О.А. Спростування сталих стереотипів щодо принципів створення художньої мови в іконопису візантійської традиції / Олена Осадча // Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття. Міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. праць. – Х.: Харківська академія дизайну і мистецтв у рамках Міжнародного форуму “Дизайн-освіта 2017” 10–11 жовтня 2017 р. С. 259–262.
 33. Осадча О.А. Феномен об’єктивного і надоб’єктивного бачення у контексті формування простору в іконопису візантійської традиції / Олена Осадча // Етнодизайн: пошуки українського національного стилю: Полтава-Петриківка: IV Міжнародний конгрес: зб. наук. праць. – Дніпро, 4–8 жовтня 2017 р.
 34. Осадча О.А. Основні художньо-композиційні принципи візантійського іконопису та методи їх застосування на практиці / Олена Осадча // Художні практики початку XXI століття: новації, тенденції, перспективи. Всеукраїнська науково-практична конференція: електронний збірник тез. – К.: Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 24 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://kdidpmid.edu.ua/new/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80_2017-2.pdf&hl=uk
 35. Осадча О.А. Важливість просторової складової у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю заснування Української академії мистецтва 25–28 квітня 2017 р. / М-во культури України; НАОМА. – К.: Фенікс, 2018. – С. 108–109.
 36. Осадча О.А. Структурно-просторова схема Дерева Життя у топографічній іконічності міста-храму-ікони-людини / Олена Осадча // Всеукраїнська іконописна конференція «Ікона сьогодні»: зб. наук. праць.– К.: Національна спілка іконописців України і Національний заповідник «Софія Київська», 05.05.2018 р.
 37. Осадча О.А. Темпоральність у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. / ІПСМ АМУ. – К.: Фенікс, 2018. – Вип. 18. – С. 113–121.
 38. Осадча О.А., Данченко М.О., Владимирова О.І. Основні засади і методи викладання на кафедрі монументально-декоративного і станкового мистецтва Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука / О.А. Осадча, М.О Данченко, О.І. Владимирова // Вища школа: зб. наук. пр. – К., 2018. – Вип.  2018. № 10 (171). – С. 42–52.
 39. Осадча О.А. Принципи сферичності в іконописі візантійської традиції / Олена Осадча // Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи. Всеукраїнська науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів: збірник тез. –  К.: Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 18 квітня 2019 р.
 40. Осадча О.А. Храм – просторова ікона / Олена Осадча // Шості Платонівські читання: тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К.: 2019. – С. 37–38.

Список конференцій

 1. Науково-практична конференція «Творення образу в українському мистецтві», (доповідь – «Образ української хатньої ікони як унікальне духовне явище»), яка відбулася 24 травня 2007 р. у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009» (тема доповіді – «Походження української хатньої ікони»), яка відбулася 18–20 травня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукових досліджень’2009» (доповідь – «Апокрифи як джерело для написання сюжетів хатньої ікони»), яка відбулася 23–25 листопада 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура і світ» (доповідь – «Типологічні та іконографічні особливості хатніх ікон окремих регіонів України»), яка відбулася 27 листопада 2009 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження – теорія та експеримент ’2010» (доповідь – «Вплив стилю бароко на українську хатню ікону»), яка відбулася 17–19 травня 2010 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід» (доповідь – «Світоглядний феномен хатньої ікони»), яка відбулася 28–30 жовтня 2010 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Бойчуківські читання» (доповідь – «П`ять поглядів на створення мистецького образу»), яка відбулася 3 листопада 2011 р. у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
 8. Міжнародний науково-практичний семінар «Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору» (доповідь – «Художні особливості хатніх ікон Поділля»), який відбувся 22–23 квітня 2010 року в Національному університеті імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський).
 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціум. Наука. Культура» (доповідь – «Художні та композиційні особливості хатніх ікон різних регіонів України»), яка відбулася 24–26 січня 2012 року.
 10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна наука в мережі Internet» (доповідь – «Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України»), яка відбулася 25–27 лютого 2013 року.
 11. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал 2013» (доповідь – «Основні критерії створення мистецького образу»), яка відбулася 25–27 березня 2013 року.
 12. II Міжнародний конгрес «Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст» (доповідь – «Есхатологічна функція ікони»), яка відбулася 16–18 жовтня 2013 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 13. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний соціокультурний простір 2013» (доповідь – «Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони»), яка відбулася 17–19 жовтня 2013 року.
 14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (доповідь – «Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука», яка відбулася 18–20 листопада 2013 року.
 15. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи» (доповідь – «Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII – XX століття»), яка відбулася 10 – 11 листопада 2016 року у Рівненському державному гуманітарному університеті (м. Рівне).
 16. Всеукраїнська наукова конференція “Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності (до 100-річчя заснування Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури)” (доповідь – “Важливість просторової складової у композиційній системі ікони”), яка відбулася 25 – 28 квітня 2017 року у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ).
 17. Міжнародна науково-практична конференція “Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека” (доповідь – “Проблема часу у композиційній системі ікони”), яка відбулася 20 квітня 2017 р. у Національній історичній бібліотеці України (м. Київ).
 18. XV Міжнародна конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (доповідь – «Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони»), яка відбулася 29 травня – 3 червня 2017 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику (м. Київ).
 19. European association for the study of religions “Hierotopy between art history and religious studies (доповідь – “The Composition of an Icon as a Design Principle at work in Byzantine Churches (as exemplified by «The Eye of Providence» icon)”), яка відбулася 18 – 21 вересня 2017 р. у м. Льовені (Бельгія).
 20. Міжнародна науково-практична конференція “Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи” (доповідь – “Проблеми вітчизняного сакрального мистецтва у контексті його відродження”), яка відбулася 10–11 жовтня 2017 р. у Харківській академії дизайну і мистецтв у рамках Міжнародного форуму “Дизайн-освіта 2017”.
 21. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття” (доповідь – “Спростування сталих стереотипів щодо принципів створення художньої мови в іконопису візантійської традиції”), яка відбулася 10–11 жовтня 2017 р. у Харківській академії дизайну і мистецтв у рамках Міжнародного форуму “Дизайн-освіта 2017”.
 22. Всеукраїнська науково-практична конференція “Художні практики початку XXI століття: новації, тенденції, перспективи” (доповідь – “Основні художньо-композиційні принципи візантійського іконопису та методи їх застосування на практиці”), яка відбулася 24 листопада 2017 р. у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (м. Київ).
 23. Всеукраїнська іконописна конференція «Ікона сьогодні» (доповідь – “Структурно-просторова схема Дерева Життя у топографічній іконічності міста-храму-ікони-людини”), яка відбулася 5 травня 2018 року у Національному заповіднику “Софія Київська” (м. Київ).
 24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Шості наукові читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998), присвячені 20-річчю від дня смерті Платона Білецького» ((доповідь – «Храм – просторова ікона»), яка відбулася 24 листопада 2018 року у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ).
 25. Всеукраїнська науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів “Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи”  (доповідь – “Принципи сферичності в іконописі візантійської традиції”), яка відбулася 18 квітня 2019 р. у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (м. Київ).