Наукові здобутки

Список наукових статей

 1. Осадча О. А. Українська хатня ікона XVIII – XX ст.: як наукове дослідження / Олена Осадча // Мистецтвознавство’07(1): Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2007. – С. 105-114.
 2. Осадча О. А. Образ-ікона української хати / Олена Осадча // Мистецтвознавство’07(2): Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2007. – С. 101-108.
 3. Осадча О. А. Концепт ікони у творах українських письменників / Олена Осадча // Мистецтвознавство’08: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2008. – С. 171-180.
 4. Осадча О. А. Трансформація української хатньої ікони / Олена Осадча // Мистецтвознавство’09: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2009. – С. 239-248.
 5. Осадча О. А. Походження української хатньої ікони / Олена Осадча // Наукові дослідження – теорія та експеримент’2009: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 18-20 травня 2009 р.). – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2009. – Т. 4. – С. 58-62.
 6. Осадча О. А. Хатня ікона у віруваннях і обрядах / Олена Осадча // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – 2009-2010. – Вип. 17-18. – С. 170-177.
 7. Осадча О. А. Апокрифи як джерело для написання сюжетів хатньої ікони / Олена Осадча // Наукові дослідження – теорія та експеримент`2009: матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 – 25 листопада 2009 р.). – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2009. – Т. 6. – С. 81- 83.
 8. Осадча О. А. Вплив стилю бароко на хатню ікону України / Олена Осадча // Наукові дослідження – теорія та експеримент`2010: матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 17-19 травня 2010 р.). – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2010. – Т. 7. – С. 26-29.
 9. Осадча О. А. Іконописні осередки та основні місця збуту хатньої ікони / Олена Осадча // Мистецтвознавство’09: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2011. – С. 133-142.
 10. Осадча О. А. Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ – Харків, 2012. – С. 70-80.
 11. Осадча О. А. Колірна гама хатніх ікон різних регіонів України / Олена Осадча // Мистецтвознавство: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2012. – С. 119-130.
 12. Осадча О. А. Празникові ікони домашнього іконостасу як абетка духовного сходження душі людини / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ – Харків, 2012. – № 10. – С. 59-66.
 13. Осадча О. А. Світоглядний феномен української хатньої ікони / Олена Осадча // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – 2012-2013. – Вип. 24-25. – С. 29-35.
 14. Осадча О. А. Художні та композиційні особливості хатніх ікон різних регіонів України / Олена Осадча // Соціум. Наука. Культура. Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24-26 січня 2012 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 3. – С. 1-4.
 15. Осадча О. А. Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України / Олена Осадча // Сучасна наука в мережі Internet. Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 лютого 2013 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 2. – С. 23-26.
 16. Осадча О. А. Основні критерії створення мистецького образу / Олена Осадча // Науковий потенціал 2013. Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 березня 2013 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 2. – С. 29-31.
 17. Осадча О. А. П’ять поглядів на створення мистецького образу / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2013. (Мистецтвознавство: № 1). – С. 108-114.
 18. Осадча О. А. Есхатологічна функція ікони / Олена Осадча // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович, В. П. Титаренко. – Полтава: Полтавський літератор, 2013. – С.
 19. Осадча О. А. Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони / Олена Осадча // Актуальні проблеми сучасної науки Матеріали десятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17-19.10.2013 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 2. – С. 18-23.
 20. Осадча О. А. Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука / Олена Осадча // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18-20.11.2013 року: зб. наук. праць. – К., 2013. – Частина 2. – С. 33-37.
 21. Осадча О.А. Створення chora – сакрального простору храму-ікони / Олена Осадча // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Матеріали III міжнародного конгресу 4-6.11.2015: зб. наук. праць. – К., 2015.

Список конференцій

 1. Науково-практична конференція «Творення образу в українському мистецтві», (доповідь – «Образ української хатньої ікони як унікальне духовне явище»), яка відбулася 24 травня 2007 р. у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009» (тема доповіді – «Походження української хатньої ікони»), яка відбулася 18- 20 травня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукових досліджень’2009» (доповідь – «Апокрифи як джерело для написання сюжетів хатньої ікони»), яка відбулася 23-25 листопада 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура і світ» (доповідь – «Типологічні та іконографічні особливості хатніх ікон окремих регіонів України»), яка відбулася 27 листопада 2009 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження – теорія та експеримент ’2010» (доповідь – «Вплив стилю бароко на українську хатню ікону»), яка відбулася 17-19 травня 2010 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід» (доповідь – «Світоглядний феномен хатньої ікони»), яка відбулася 28-30 жовтня 2010 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Бойчуківські читання» (доповідь – «П`ять поглядів на створення мистецького образу»), яка відбулася 3 листопада 2011 р. у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
 8. Міжнародний науково-практичний семінар «Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору» (доповідь – «Художні особливості хатніх ікон Поділля»), який відбувся 22-23 квітня 2010 року в Національному університеті імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський).
 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціум. Наука. Культура» (доповідь – «Художні та композиційні особливості хатніх ікон різних регіонів України»), яка відбулася 24-26 січня 2012 року.
 10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна наука в мережі Internet» (доповідь – «Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України»), яка відбулася 25-27 лютого 2013 року.
 11. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал 2013» (доповідь – «Основні критерії створення мистецького образу»), яка відбулася 25-27 березня 2013 року.
 12. II Міжнародний конгрес «Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст» (доповідь – «Есхатологічна функція ікони»), яка відбулася 16-18 жовтня 2013 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.
 13. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний соціокультурний простір 2013» (доповідь – «Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони»), яка відбулася 17-19 жовтня 2013 року.
 14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (доповідь – «Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука», яка відбулася 18-20 листопада 2013 року.