Колірна гама хатніх ікон різних регіонів України

У статті проведено порівняльний аналіз хатніх ікон різних регіонів України в аспекті особливостей колористичного вирішення. Визначено, що колірні уподобання при створені хатніх ікон залежали від регіональних особливостей: холодні стримані кольори притаманні Подніпров’ю, Поділлю та Слобожанщині; теплі кольори, переважно відтінки червоного, характерні для Київського і Чернігівського Полісся, частково для Подніпров’я (Черкащини).

Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон

У статті досліджуються семантичні особливості у декоруванні хатніх ікон різних регіонів України. За семантичними особливостями хатню ікону автором умовно поділено на три групи. До першої групи належать ікони Київського і Чернігівського Полісся, Подніпров’я, Слобожанщини, написані переважно на дошках. До другої групи належать хатні ікони Поділля, написані переважно на полотні видовженого формату. Третя група хатніх ікон – ікони Західної України.

Образ-ікона української хати

У статті порушуються питання поняття і місткість терміна «образ». Чому саме «образами» селяни називали хатні ікони? Чи можемо ми припустити взаємозв’язок із цим терміном у богослов’ї християнства та трактуванням його в античності? Спробуємо визначити появу поняття «образи» у контексті української свідомості на прикладі хатніх ікон, порушити питання, в чому полягає відмінність термінів «образ» та «зображення»; як ця відмінність впливає на сприйняття ікони.

Українська хатня ікона XVIII-XX ст.: як наукове дослідження

У статті розглядається українська хатня ікона кінця XVIII–XX ст. як наукова проблема, котра потребує негайного вирішення. Актуальність теми дослідження зумовлена назрілою необхідністю сучасної науки звернутися до витоків і розвитку народного мистецтва, з яким пов’язане духовне життя нашого народу.