Олена Осадча
Мистецтво – «це спроба людського серця вибратися на свободу», вийти за межі горизонту смерті в напрямку воскресіння і вічності.
Єжи Новосєльський

Біографія

Олена Осадча народилася 9 червня 1978 р. у м. Рівному.

Освіта

1997 р. закінчила Державну художню школу імені Тараса Шевченка.

2003 р. – Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» з присвоєнням кваліфікації художника-живописця (майстерня історичного живопису професора Ф. М. Гуменюка). Тема творчої роботи – «Джордано Бруно: «Спалити – не є спростувати»» (полотно, олія; 297×200 см).

2003 – 2004 рр. магістратура Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, факультет живопису (майстерня історичного живопису професора Ф. М. Гуменюка), спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», кваліфікація художник-живописець, дослідник, викладач. Тема творчої роботи – «Одкровення Рихарда Вагнера» (полотно, олія; 390×140 см). Тема дослідження магістерської роботи – «Психологія художньої творчості».

2006 – 2009 рр. аспірантура Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

2010 р. – кандидат мистецтвознавства зі спеціальності теорія та історія культури (26.00.01), тема дисертації «Українська хатня ікона-образ кінця XVIII–XX ст. як етнокультурний феномен (історія, типологія, художні особливості)» (науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України Станкевич Михайло Євстахійович).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцент.

2003 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури України за внесок у розвиток українського мистецтва.

2003 р. – член молодіжної секції Національної спілки художників України.

2012 р. – член живописної секції Національної спілки художників України.

2017 р. – член Національної спілки іконописців України.

Із 2010 р. займається іконописом.

Додаткова освіта

2008–2013 рр. богословсько-педагогічні курси при Всеукраїнському православному педагогічному товаристві.

2009–2013 рр. іконописна школа “Неопалима Купина”.

2014–2016 рр. реставраційна майстерня при Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури (викладач – О.В. Віслободов). 

Семінари і майстер-класи з іконопису:

 1. Курс іконографічного рисунка Святослава Владики (іконописна школа УКУ “Радруж” і “Асоціація сакрального мистецтва”), лютий 2017 р.
 2. Літня іконописна школа Українського католицького університету: теоретичний курс: “Християнське мистецтво. Проблема канону”; практичний курс з іконопису: наслідування ікони “Святий Миколай з житієм”, травень 2017 р.
 3. Майстер-клас “Кириличний краснопис”, травень 2017 р.
 4. Курс “Іконографічний рисунок “Таємниці сакрального мистецтва”, травень 2017 р.
 5. Практичний курс із написання візантійської ікони за методикою іконописної школи “Просопон” (Нью-Йорк) під керівництвом Владислава Андрєєва,  16–20 жовтня 2017 р.
 6. Курс іконографічного рисунка Святослава Владики (іконописна школа УКУ “Радруж” і “Асоціація сакрального мистецтва”), 27–29 жовтня 2017 р.
 7. Практичний курс із написання візантійської ікони за методикою іконописної школи “Просопон” (Нью-Йорк) під керівництвом Тетяни Губенко, березень 2019 р.

Олена Осадча – автор урбаністичних пейзажів, портретів, картин на історичну і філософську тематику. Для творчості Олени Осадчої головним є фіксування піднесеного психологічного внутрішнього стану, який народжується у спілкуванні з природою або містом. В урбаністичних пейзажах змальовано не буттєво-земне, а позачасове, вічне, адже кожна робота вміщує тихосяйну таємничість, смислові коди іншого виміру. Колорит її робіт будується на споріднених відтінках складних колірних співвідношень. Кожна картина має філософське підґрунтя і випромінює внутрішнє світло.

Роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні (Київ, Львів, Рівне) та за кордоном (Польща, Італія, Німеччина), а також на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» і в Львівському музеї історії релігії.

Творчий доробок Олени Осадчої налічує понад 300 художніх творів (живопис, іконопис), які експонувалися на численних художніх виставках в Україні та за її межами.


Стаж педагогічної роботи

у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації – 15 років за станом на 2019 рік. 

Основні етапи педагогічної діяльності:

Із 2007 р. – 2009 р. – на посаді викладача кафедри монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Із 2009 – 2010 р. – на посаді старшого викладача кафедри монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Із 2010 р. – переведена на посаду доцента кафедри монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Із 2011 р. – на посаді декана факультету декоративно-прикладного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Із 2017 р. – завідувач, професор кафедри монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Основні навчальні курси, які викладає Олена Осадча на кафедрі монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука:

 • «Робота в матеріалі» (фреска, сграффіто, яєчна темпера) – програма для студентів факультету декоративно-прикладного мистецтва, спеціальності «Монументально-декоративний розпис» денної форми навчання (II курс);
 • «Народний розпис» – програма для студентів факультету декоративно-прикладного мистецтва, спеціальності «Монументально-декоративний розпис» денної форми навчання (III і IV курси);
 • «Основи іконографії» – програма для студентів факультету декоративно-прикладного мистецтва, спеціальності «Монументально-декоративний розпис» денної і заочної форм навчання (IV курс);
 • «Іконопис» – програма для студентів факультету декоративно-прикладного мистецтва, спеціальності «Монументально-декоративний розпис» денної і заочної форм навчання (V курс);
 • «Теорія і практика декоративно-прикладного мистецтва» – програма для студентів факультету декоративно-прикладного мистецтва, спеціальності «Монументально-декоративний розпис» денної і заочної форм навчання (V і VI курси);
 • «Сучасні напрями в мистецтві» – програма для студентів факультету декоративно-прикладного мистецтва, спеціальності «Монументально-декоративний розпис» денної і заочної форм навчання (V курс);
 • Наукове керівництво дипломними проектами.

Із 2013 – 2014 рр. – член Спеціалізованої Вченої Ради Міжнародної Кадрової Академії та Інституту Реклами по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі дизайну.

Із 2011 р.–донині – член Екзаменаційної комісії по захисту дипломних робіт за спеціалізацією 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Із 2017–донині – голова Науково-методичної комісії факультету декоративно-прикладного мистецтва КДАДПМД ім. Михайла Бойчука.

 


Основні наукові та навчально-методичні праці

Олена Осадча є автором багатьох публікацій, присвячених вивченню та популяризації української культури, зокрема образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

У науковому доробку Олени Осадчої – 40 публікації наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових, наукових та науково-методичних виданнях; участь у 25 науково-практичних конференціях; 2 навчально-методичні праці, зокрема:

1. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Техніка фрески» як частини навчальної дисципліни «Робота в матеріалі» для студентів II курсу навчання спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціалізації «Монументально-декоративний живопис» (62 стор., 91 іл.).

2. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Українська народна (хатня) ікона кінця XVIIIXX століть як етнокультурний феномен (історія, типологія, художні особливості)» як частини навчальної дисципліни «Народний розпис» для студентів III і IV курсів навчання спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціалізації «Монументально-декоративний живопис» (87 стор., 67 іл.).

Науково-методичні праці Олени Осадчої успішно впроваджено в навчальний процес кафедри монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.


Публікації про творчість Олени Осадчої

Газети

Бойчук М. Свет добра и любви…
Праця. – 1996. – # 25-26. – С. 8.

Бойчук М. Венеція «затопила» Нацбанк.
Україна молода. – 2001. – 6 лютого. – С. 12.

Позняк Н. Картини, зіткані з подиву.
Україна молода. – 2003. – 22 квітня. – С. 13.

Кульова В. Природа і місто поєдналися в картинах Олени Осадчої та Сергія Журавля.
Хрещатик. – 2003. – 5 вересня. – С. 12.

Альбоми, книги, монографії

Осадча Олена // Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони. Довідково-біографічне видання. IV вип. / Редкол.: [В.В. Болгов], Є.Г.Гончарук, Ю.П. Зозуля.
К.: Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2002-2003. – С. 404.

Осадча Олена // Художники України. Живопис. Графіка. Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво. Творчо-біографічний альбом-довідник. 4 вип. / Редкол.: [І. Бугаєнко], О.Журавель, М.Надєждін.
К.: видавець С.В. Журавель, 2006. – С. 190.

Осадча О.А. // Київський центр вищих навчальних закладів [Текст]: А.М.Тугай, Т.В.Девтерова, І.В.Девтеров.
К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 292.

Каталоги, журнали

Європа Олени Осадчої.
The Ukrainian. – 2004. – Видання 3. – С. 58.

Осадчая Е. В поиске красоты вещей.
Стиль современного дома. – 2005. – 1-2 (22). – С. 58-59.

Миколаєнко Л. Спадщина тисячоліть.
Пам’ять століть. – 2005. – № 5. – С. 158-160.

Черемних В. Журналістські діти: які вони?
Журналіст України. – 2007. – № 4. – С. 19-22.

Гриценко М. Сходами духовності.
Банкиръ. – 2012. – № 3. – С. 46-47.

Всеукраїнська художня виставка до дня художника. Каталог. 1 репродукція: «Чорногорія. Скадарське озеро»
К.: Центральний будинок художника НСХУ. – 7-23 жовтня 2011 р.

Иконописная мастерская «Неопалимая Купина». Каталог. 1 репродукция: икона «Положение во гроб»
К.: Геопринт, 2012. – С.51.

Украинское барокко и редкие иконографические образы. Каталог экспозиции, представленной в выставочном зале Правительства ЛО «Смольный» с 1 сентября по 18 сентября 2012 г. 4 репродукции: иконы: «Положение во гроб», «Грехи наши на Себе понесе»; иконы Божьей Матери: «Умиление», «Одигитрия».
К.: Геопринт, 2012. – С.8-9.


Творчі виставки

Всеукраїнські

«День художника»
Національна спілка художників України. – Київ, 2000 р.

«Чорнобиль»
Національна спілка художників України. – Київ, 2001 р.

Всеукраїнська художня виставка творів молодих художників «Жінки України – митці»
Національна спілка художників України. – Черкаси, 2003 р.

Всеукраїнська художня виставка
Національна спілка художників України. – Київ, 2004 р.

«Молодіжна»
Національна спілка художників України. – Київ, 2004 р.

«Різдво – 2009»
Національна спілка художників України. – Київ, 2009 р.

«Жінки України – митці»
Національна спілка художників України. – Луганськ, 2011 р.

«День художника»
Національна спілка художників України. – Київ, 2011 р.

Персональні

Галерея Національного банку України. – Київ, 2001 р.

Галерея «Мистецький курінь». – Київ, 2001 р.

Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України. – Львів, 2001 р.

Банкнотно-монетний двір Національного банку України. – Київ, 2002 р.

Український професійний банк. – Київ, 2003 р. [Подяка]

Міжнародний благодійний фонд «Духовна спадщина». – Київ, 2003 р. [Диплом]

Галерея Національного банку України. – Київ, 2004 р.

Галерея «Грифон». – Київ, 2004 р.

Галерея «Мистецький курінь». – Київ, 2008 р.

Банкнотно-монетний двір Національного банку України. – Київ, 2008 р.

Галерея Національного банку України. – Київ, 2019 р.

Інші виставки

Виставка «Іпостасі».Національний заповідник «Софія Київська», галерея «Хлібня». – Київ, 2010 р.

Художня виставка «Отражение». Галерея «Печерська». – Київ, 2012 р.

Виставка іконопису «Благословенные небеса».Храм свт. Луки Кримського. – Київ, 2012 р.

Виставка іконопису «Украинское барокко и редкие иконографические образы». Виставкова зала уряду ЛО «Смольный», РОО Української національної культурної автономії Санкт-Петербурга за підтримки Генерального консульства України в СПб.– Санкт-Петербург, 2012 р. [каталог експозиції]

«Точка опоры». Виставкова зала Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Івано-Франківськ, 2012 р.

Виставка іконопису. Сосновоборский художественный музей современного искусства. – СПб обл., Россия, 2012 р.

«Крок до животворного світла».Галерея Національного банку України. – Київ, 2013 р.

«Точка опоры». Львівський музей історії релігії. – Львів, 2013 р.

«Точка опоры». Український католицький університет. – Львів, 2013 р.

«Точка опоры». Філіал Львівського музею історії релігій. – Червоноград, 2013 р.

«Час збирати каміння».Галерея «Печерська». – Київ, 2013 р.

«Ікона сьогодні». Трапезна Національного заповідника «Софія Київська». – Київ, 5.05 – 30.05.2018 р.